June 29, 2008

A Hot Mess In Mexico

A few Vassar students are spending six weeks in Mexico. One reader tells us:

"We all went to some random gay club with black lights, fog machines, flashing neon lights, and techno music, yet a certain hot mess from Vassar still managed to find some random Mexican chica/nursing student to hook up with on the dance floor."

Some things never change.

4 comments:

Anonymous said...

we want hot mess photos!!!!

Anonymous said...

You* want hot mess photos.

Anonymous said...

I hope "she" was a drag queen...that'd be hot.

Ice Dragon said...

Cập nhật những tin tức về sức khỏe và đẹp ở chuyên trang về sức khỏe của chúng tôi.
Bạn có sở thích tìm hiểu về các vấn đề như tâm lý học, sức khỏe gia đình, tình dục, nha khoa,...
Hãy để cuộc sống thường ngày của bạn luôn vui vẻ cùng chuyên mục vitamin 365 nhé.